Tenisklub

Našou snahou a prvoradým cieľom je pracovať s deťmi od ich začiatkov a systematicky cez ďalšie vekové kategórie. Veľmi dôležitým aspektom je, že sa u detí vyvíja vzťah ku športu, zodpovednosti / tréning / a formuje sa ich osobnosť od útleho veku.

 

Všeobecne vo svete je známe, že tam kde sa dobre pracuje s deťmi a mládežou, potom vyrastajú veľké osobnosti. Pre všetky deti, ktoré sa prihlásia do nášho klubu okrem tréningového procesu je možnosť si aj si zaplávať , a tak zvýšiť svoju kondičnú prípravu.

Zameranie a úlohy:

  • zvládnutie základných úderov
  • nácvik správnej techniky
  • zdokonalenie základných úderov
  • nácvik odvodených úderov
  • zdokonalenie odvodených úderov
  • rozvoj pohybových schopností

Ciele:

  • zapojenie do tréningových procesov viac detí a vytvorenie širšej základne
  • spolupráca s tenisovým oddielom TJ Nižná
  • udržanie družstva starších žiakov v súťaži v rámci Slovenského tenisového zväzu
  • vytvorenie družstiev aj v iných vekových kategóriách schopných hrať súťaž