Súkromné centrum voľného času Nižná

je centrom, ktoré ponúka žiakom základných a stredných škôl do 15 rokov pestré možnosti ako využiť svoj voľný čas. Kvalifikovaným spôsobom sa snažíme pre nich vytvárať možnosť užitočne tráviť voľný čas.

O čo sa snažíme?

Našou snahou je zábavným a nenúteným spôsobom uviesť deti do sveta záujmových činností a tak ich odpútať od každodenných nežiadúcich pokušení, ktoré na ne číhajú na každom kroku. V našich kluboch budú Vaše deti v centre pozornosti , ich záujmy a záľuby, potreby ich vlastnej sebarealizácie. Naši odborní vedúci klubov sa v určenom čase budú venovať len Vašim deťom, usmerňovať ich prácu, rozvíjať u nich tvorivosť a ich celkovú osobnosť.

Doprajme našim deťom len to najlepšie

Doprajme spolu deťom oddych, zábavu, hru a únik od ich každodenných školských povinností do prostredia nášho strediska, kde naplno môžu využiť svoju fantáziu a tvorivosť, spoznať nových kamarátov a správne využiť svoj voľný čas.