Futbalový klub

Futbalový klub plní svoju spoločenskú funkciu tak, že zabezpečuje všestranný telesný rozvoj mládeže, posilňuje jej zdravie, zvyšuje zdatnosť a prispieva k výchove aktivity, samostatnosti, disciplinovanosti a zdravého začlenenia sa do kolektívu. Tieto úlohy sa snažíme plniť v kvalitnom intenzívnom tréningovom procese, ktorý je zameraný na rozvoj morfologických, funkčných, pohybových i psychických predpokladov každého futbalistu v našom klube.

 

Organizácia tréningového procesu, jeho obsah a náročnosť je prispôsobená vekovému zloženia družstva a úrovne pripravenosti jednotlivcov. V hlavnom a prípravnom období sú tréningové procesy plánované na kvalitnom trávnatom ihrisku v Nižnej s dostatočným technickým zabezpečením (lopty, bránky, rozlišovacie vesty, kužele a pod.). V prechodnom období sú tréningové jednotky plánované v telocvični alebo umelej tráve pri Základnej škole v Nižnej. Tréningové procesy sú vedené trénermi, ktorý sú držiteľmi trénerskych licencií UEFA skupiny B.