Zámer a ciele FOTO klubu

 

Cieľom fotoklubu je zapojiť žiakov základných škôl do voľnočasových aktivít a to hlavne tých, ktorí majú záujem získať základné poznatky z fotografovania a používania digitálnej fotografickej techniky. V krúžku majú možnosť teoreticky aj prakticky zvládnuť základné fotografické postupy s následným spracovaním digitálnej fotografie modernými technologickými postupmi. Ďalším cieľom je v žiakoch rozvíjať estetické a umelecké cítenie pri vnímaní svojho okolia prostredníctvom tvorby fotografie. Týmto spôsobom sa naučia aktívne využívať svoj voľný čas pri činnosti, ktorá je v dnešnej dobe veľmi populárna. Pre talentovaných žiakov to môže byť prvý krok pri výbere ich ďalšieho štúdia na umeleckých školách a pre ostatných koníček na celý život.