Bedmintonklub Tvrdošín

 

 

 

V Tvrdošíne skupina nadšencov hráva bedminton už 5 rokov. Zameriavajú sa predovšetkým na rekreačnú formu /turnaje v meste, v blízkom okolí - Tvrdošín, Nižná, Zakamenné, ale aj v Piešťanoch , Púchove/. A kedže tento šport je pre nich aj koníčkom, rozhodli sa niektorí skúsení hráči, odovdávať svoje skúsenosti ďalej a vychovávať svojich nasledovníkov. Na Slovensku sa bedminton pomerne rýchlo rozširuje predovšetkým v rámci školskej telesnej výchovy. Je to veľmi pekný, dynamický šport, vyžadajúci veľmi dobrú fyzickú zdatnosť. Jeho prednosťou je aj skutočnosť, že od prvých krokov môžu proti sebe hrať hráči rôznej vekovej kategórie, fyzickej vyspelosti - chlapci proti dievčatám, rodičia proti deťom, a pod.

Našou snahou a prvoradým cieľom je pracovať s deťmi od ich začiatkov.

V systematickom tréningovom procese sa u detí vyvíja vzťah k športu, zodpovednosť pri efektívnom využívaní času,  schopnosť správne si rozvrhnúť čas na rôzne aktivity.

Čo je  náplňou našej práce ?

Všestranná telesná príprava /základ pre všetky športy/  - atletika, gymnastika, rôzne  pohybové hry - vybíjaná, hádzaná, ale aj športové  hry - florbal. Neskôr to už bude špecializovaný bedmintonový tréning. Všetky deti, ktoré sú prihlásené do nášho klubu majú možnosť v rámci tréningového procesu si ísť  aj zaplávať na plaváreň v Nižnej na základe členských preukazov strediska, a tak zvýšiť svoju kondičnú zdatnosť.

 

Tréningové jednotky vedú  Mgr. Miloš Golboň /učiteľ TEV na Gymnáziu v Tvrdošíne, držiteľ základnej trénerskej licencie v bedmintone/ a Bc. Vladimír Lucký dlhoročný hráč bedmintonu.

Tréningové jednotky prebiehajú  v športovej hale pri gymnáziu v Tvrdošíne.

 

Naše základné ciele :

  • rozšíriť ponuku pohybových aktivít pre mládež
  • rozvíjať nové pohybové zručnosti a návyky
  • rozvíjať všeobecnú a špeciálnu fyzickú zdatnosť
  • viesť mládež k aktívnemu využívaniu voľného času
  • poriadať súťaže a turnaje pre mládež