Akvaklub

 

Plávanie je zdravý a atraktívny šport pre každého. Možnosť pohybu vo vode znamená pre každé dieťa radosť a spontánne pohybové zážitky. Zameriavame sa na všestranný pohybový rozvoj dieťaťa, vedieť plávať je určitý prejav jeho vzdelania.

Cieľom je oboznámiť deti s plaveckými štýlmi a zdokonaliť ich v technike.

 

Zameriavame sa na hravú formu výuky, kde deti spoznajú hry vo vode, vyskúšajú si rôzne druhy skokov do vody, zahrajú si vodné pólo, alebo sa naučia základy záchrany topiaceho. Pozitívnym efektom je aj zníženie chorobnosti a zvýšenie otužilosti u detí.

CIEĽ:

  • vytvoriť pozitívny vzťah k pobytu vo vode
  • naučiť nebáť sa deti vody
  • upevniť pocit radosti a odvahy vo vodnom prostredí
  • zvládnutie plávania pod vodou, potápanie sa a splývanie na hladine
  • zvládnuť cvičenia na chrbte a vytvoriť základ pre zvládnutie plávania na prsiach
  • oboznámiť a naučiť všetky plavecké štýly
  • výuka prebieha hravou formou s individuálnim prístupom kvalifikovaných inštruktorov

Dieťa by sa malo cítiť vo vode ako „DOMA“.