Tanečný seminár

Pôvodne bolo na pláne uskutočnenie tanečného víkendu pozostávajúceho z prvého dňa príprav a druhého dňa uskutočnenia programu pre rodičov detí a posedenie. Toto koncoročné posedenie sme však museli odložiť na január z dôvodu vysokej chorobnosti medzi deťmi. Tento víkend sme teda využili na rozšírenie schopností starších tanečníčok v tvorbe choregorafií. Každá z dievčat si vybrala skladbu a štýl ktorým by chcela aby sa choreografia uberala. Následne sme pracovali na rozbore hudby, diskutovali o témach a dievčatá si navzájom radili možné krokové kombinácie. Na druhý deň sme sa stretli a dievčatá predviedli kúsky pripravených choregorafií. Následne sme opäť hodnotili čo bolo dobré a čo nie a ako by sa jednotlivé krokové sekvencie dali spraviť lepšie.

201202203204205